Letní katechetický minikurz 2022


Termín: 15.–19. 8. 2022

Místo: Poutní dům Stojanov, Velehrad

Cena: dle ceníku poutního domu (platí se pouze ubytování a strava)

Přihlašování: velehrad@stojanov.cz


Adresát: Kurz je určen začínajícím katechetům, ale i těm, kteří chtějí rozvinout své katechetické dovednosti.

Anotace: Kurz prostřednictvím metodických vstupů a praktických cvičení vtáhne účastníka do katechetické práce s dětmi. Naučí jej  pastoračně plánovat a pracovat s materiály vydanými na Katechetickém centru v Olomouci: Metodika pro práci s dětmi v malých společenstvích (4–9 let), učebnice Na cestě s Ježíšem (9–12 let), Na cestě s Božím lidem (9–12 let) a Napříč dějinami (12–15 let).

Výstup: Absolvent kurzu získá kompetenci a osvědčení pro vedení malých společenství dětí ve věku 4–9 let věku a farní  výuku náboženství žáků 4.–9. třídy, tímto kurzem nezíská aprobaci pro výuku náboženství na školách.

Začátek: pondělí 9.00
Ukončení: pátek 15.00

Pořádá: Katechetické centrum Arcibiskupství olomouckého