Velikonoční aktivita: UČÍME SE VDĚČNOSTI


O aktivitě, cíl

Velikonoční aktivita navazuje na aktivitu postní. Jejím cílem je, abychom si společně uvědomili, že slavením velikonočního tridua nekončí čas, kdy je třeba pracovat na sobě a svém vztahu s Bohem, a abychom ještě hlouběji prožili velikost Božího obdarování pro každého z nás.


Metodika

Aktivita je velmi jednoduchá. Každému, kdo se zúčastní, je třeba vytisknout záznamový arch pro zapisování vděčností, který si každý individuálně od Vzkříšení až do Seslání Ducha svatého vyplňuje tím způsobem, že se každý den večer na chvíli zamyslí a napíše, za co je Bohu vděčný. Může to být nějaká věc, situace, událost, která se týká toho daného dne, ale také třeba daného životního období nebo celého života. Děti zapisují nebo malují každý den jednu vděčnost a dospělí tři.

V případě, že je zájem či příležitost, je možné ve farnosti uspořádat po Seslání Ducha svatého diskuzní skupinku jako reflexi celé aktivity, případně v rámci slavení seslání Ducha svatého zakomponovat modlitbu chval, která bude vycházet ze zapisovaných vděčností. Aktivita má však smysl a efekt i v případě, že nemá společné zakončení. Koncept systematického zapisování vděčností je vědecky ověřený způsob, jak změnit svůj náhled na život a uvědomit si svá obdarování. Vzhledem k duchovnímu přesahu aktivity je však na místě alespoň vyzvat zúčastněné, aby na závěr zapsané vděčnosti vložili do osobní modlitby.


Návrhy na otázky pro reflexi ve skupině

1. Jak se vám aktivita plnila? Dělalo vám zapisování radost, nebo naopak problém? Proč?
2. Bylo pro vás v některé dny těžké najít něco, za co být vděční?
3. A stalo se vám naopak, že jste nevěděli, co vybrat, že se událo mnoho věcí, za které byste mohli být vděční?
4. Co pro vás nejdůležitějšího jste si během plnění aktivity uvědomili?


Přílohy

Velikonoční aktivita
Velikonoční aktivita pro děti
Velikonoční aktivita pro dospělé