Postní doba: MILOSRDENSTVÍ CHCI, A NE OBĚŤ


Tento program nabízí inspiraci, jak můžeme také prožít postní dobu a připravit se tak na slavení Velikonočních svátků. Nechme se oslovit Ježíšovými slovy: „Milosrdenství chci, a ne oběť“ a objevujeme, co to znamená konkrétně pro nás.

Program je určen především rodinám s dětmi, ale může být inspirací i dospělým, společenstvím, ve výuce náboženství apod. Z nabízených námětů či výzev si můžete vybírat, čemu se chcete věnovat. Program si tak přizpůsobte dle svých možností.

Do kostela si připravte na nástěnku velké papírové srdce.

Připravte si kartičky s náměty a výzvami na daný týden – viz Přílohy (stačí jedna karta do rodiny) a pro každé dítě příslušný symbol nebo obrázek – viz Příloha (srdce – 1. týden postní, kříž – 2. týden postní, kostel – 3. týden postní, duhu – 4. týden postní, text evangelia – 5. týden postní, logo Svatého roku milosrdenství – 6. týden postní). Každý týden dostane rodina příslušnou kartičku a symbol či obrázek – pro každé dítě. Ty pak v postní neděli přinesou děti na mši svatou a nalepí do papírového srdce a to tou stranou, která bude od dětí popsána různými osobními údaji, které tam budou během týdne vpisovat. Vzniklý obraz nám bude připomínat vzájemnou lásku mezi lidmi a lásku mezi lidmi a Bohem, který je milosrdný a miluje všechny lidi. Starší děti se mohou k tvoření nástěnky také připojit. Na druhé straně kartičky najdete modlitby či biblické verše, nad kterými můžete rozjímat.


Přílohy:

(Připravujeme – před Postní dobou 2022 budou materiály zveřejněny ke stažení.)

1. Kartička – Milosrdenství v rodině
2. Kartička – Milosrdenství k druhým lidem
3. Kartička – Milosrdenství svatých
4. Kartička – Milosrdenství Boží ve stvoření
5. Kartička – Milosrdenství v Kristu Ježíši
6. Kartička – Milosrdní jako Otec

Příloha 1 – symbol srdce
Příloha 2 – symbol kříže
Příloha 3 – symbol kostela
Příloha 4 – symbol duhy
Příloha 5 – text evangelia
Příloha 6 – logo Svatého roku milosrdenství