Postní aktivita: PEČUJEME O SPOLEČNÝ DOMOV

Tato postní aktivita nabízí v duchu encykliky papeže Františka Laudato si’ podněty pro rozjímání nad způsoby, jak společně pečovat o Zemi – náš domov, a praktické návrhy, jak postní „změnu smýšlení” v tomto duchu vnést do života. V neposlední řadě se skrze ni mohou všichni její účastníci každý den spojit v modlitbě na úmysl spojený s tímto tématem. V přílohách jsou pro zájemce dostupné podklady pro hlubší uvedení do zmiňovaných témat a omalovánky pro děti.

Zde naleznete návody, jak aktivitu realizovat společně ve farnosti a jak samostatně v rodině
(v případě, že není možné ji ve farnosti uspořádat).


Aktivita ve farnosti

Pro realizaci aktivity ve farnosti budete potřebovat velký obrázek louky. Ten si můžete buď vytisknout z přílohy, anebo jej namalujte. Jeho velikost zvolte podle vaší farnosti tak, aby bylo možné na něj přilepit počet obrázků, který se rovná počtu rodin plnících aktivitu krát 7.

Na každý týden bude také třeba barevně vytisknout a vystříhat obrázky z příloh. Ty budou vždy přede mší svatou umístěny v nádobě v kostele na místě, kde si je budou rodiny moct pohodlně brát a za každou splněnou výzvu si obrázek nalepit.

Dále je třeba na každý týden vytisknout a připravit kartičky, které si rodiny (nebo i jednotlivci) vezmou domů na týden další. Úvodní kartička, karta na 1. týden a velká karta s návrhy výzev musí být k dispozici již na popeleční středu, v neděli po popeleční středě pak karta na druhý týden a další karty vždy následující neděli.

Každá karta obsahuje myšlenku k rozjímání na týden, řádek pro zapsání vlastní výzvy a úmysly na jednotlivé dny v týdnu od pondělí do soboty. V neděli se karta mění za novou. Na každou neděli je také pro děti připravena tematická omalovánka, kterou jim mohou rodiče vytisknout doma sami, nebo pro ně mohou být opět k dispozici v kostele. Vlastní výzvu si volí každý sám podle svých možností a toho, co je mu blízké. S kartami může pracovat jak celá rodina, tak jednotlivec.

Po každém uplynulém týdnu se za splněný úkol připevňuje obrázek na připravenou
louku. K jednotlivým výzvám jsou připraveny podněty na www.katechetiolomouc.cz.


Aktivita v rodinách

Pokud aktivitu plníte ve své rodině, vytiskněte si soubor s obrázkem louky (nebo si ji namalujte) a list s obrázky, které se na ni budou lepit. Postačí vám velikost A4. Tu si doma pověste na viditelné místo (třeba na ledničku). Také si vytiskněte soubor s kartičkami pro jednotlivé týdny (budou stačit jedny pro celou rodinu, protože se plní společně, pokud byste ale chtěli plnit výzvy raději samostatně, abyste si mohli vybrat každý něco jiného, je to taktéž možné).

Až splníte výzvu, kterou jste si vybrali, můžete na louku společně přilepit jeden z obrázků. V přílohách najdete podněty k jednotlivým výzvám a omalovánky pro děti, které jsou připraveny na neděli, kdy se neplní výzva, ani není připraven modlitební úmysl.


Přílohy:

Postní aktivita
Pro farnosti k tisku
Pro rodiny k tisku
Příloha k výzvám