Postní doba: DUCHOVNÍ FITNESS


Tato postní aktivita je určená dětem ve farnostech.


PŘÍLOHY:

1) Komentář k nedělním evangeliím, který uvede téma týdne
2) Obrázek srdce s činkou a se „závažím“ – formáty A2, A3, A4
3) Kartičky s výzvami a modlitbou na týden
4) Výsledný obraz srdce


V této postní době budeme společně objevovat význam tří slov: Train – Love – Repeat. Ona nám totiž prozrazují jednu velkou pravdu.

Train – trénuj. Chceš se něčemu naučit, musíš trénovat.
Love – miluj. Chceš být dobrým člověkem, měj rád druhé lidi.
Repeat – opakuj. Chceš zůstat dobrým člověkem, vytrvej v tom.

Všechno, co uděláme s láskou, má váhu, i když se někdy zdá, že nikdo naše snažení neocení. Ale Bůh naši snahu vidí, on ji dokáže ocenit.

Přijměte tuto 6 týdenní výzvu a udělejte něco, co bude mít váhu.

Věděli jste, že srdce je také sval? Dokonce ten nejdůležitější. Tak, jako je srdce důležité pro náš tělesný život, tak je důležité i pro ten duchovní. Z něj totiž vychází dobré i zlé skutky. Proto se musíme snažit, aby naše srdce bylo v dobré kondici. Toho můžeme dosáhnout tak, že se budeme starat o celé naše tělo. Každý týden se budeme snažit posílit jednu jeho část a to nejen fyzickou, ale i duchovní.


VE FARNOSTI:

Vystřihněte si obrázek srdce s činkou (A2, A3 nebo A4) viz příloha, připevněte ho na tyč a umístěte v kostele na viditelném místě. Vystřihněte jednotlivá „závaží“ s popisky. Tyto závaží budeme postupně na činku v srdci přidávat – každý týden jedno (vždy na obě strany činky) – např. první týden se zaměříme na naše nohy, závaží s popiskem „nohy“ dáme na činku. Výsledný obraz viz příloha.
Tato činka v srdci nám bude ukazovat, že se i naše duchovní síla zvětšuje a naše duchovní svaly rostly.
Každý týden přečtěte komentář k evangeliu – viz příloha. Rozdejte dětem kartičku s týdenním tréninkovým plánem – viz příloha. Tréninkový plán obsahuje výzvy, které posílí duchovní svaly. Každý den se děti mohou zaměřit na jednu výzvu (nebo vybrat jednu výzvu či jen některé během týdne), o kterou se budou snažit. Sloupeček „SPLNĚNO“ slouží k tomu, aby si děti označily ty aktivity, které se jim podařilo zvládnout, nebo se o ně alespoň pokusily, nebo se o ně pokoušejí. Jedná se jen o přehled. V plnění výzev nejde o výkon, či splnění co největšího počtu. Na zadní straně je pak čeká certifikát. Nezapomeňte ani na modlitbu. Najdete ji taktéž na zadní straně. Bez Boží pomoci bychom daleko nedošli.


PŘÍLOHY KE STAŽENÍ:

Komentáře

Obrázek srdce s činkou A2
Obrázek srdce s činkou A3
Obrázek srdce s činkou A4

1. týden – jak jsou na tom tvoje nohy?
2. týden – jak je na tom tvůj jazyk?
3. týden – jak jsou na tom tvoje ruce?
4. týden – jak jsou na tom tvoje uši?
5. týden – jak jsou na tom tvoje záda?
6. týden – jak jsou na tom tvoje oči?

Výsledný obraz srdce