Postní doba: DOVOLME BOŽÍMU KRÁLOVSTVÍ, ABY SE PŘIBLÍŽILO

Tato postní aktivita je určena všem dospělým (jednotlivcům, rodinám, společenství) ve farnosti. Je vedena v duchu čtyř základních úkolů církve:

  1. DIAKONIA (SLUŽBA) – Boží království uskutečňované v lásce a konkrétní bratrské službě ostatním
  2. KOINONIA (SPOLEČENSTVÍ) – Boží království prožívané v bratrských vztazích s ostatními
  3. MARTYRIA (SVĚDECTVÍ) – Boží království oznamované hlásáním evangelia o spáse
  4. LITURGIA (BOHOSLUŽBA) – Boží království důstojně slavené

Na každý postní týden je k dispozici kartička s náměty k přemýšlení a sebereflexi v duchu výše uvedených úkolů církve. Tyto náměty pak mohou vést k výzvám a následně ke konkrétním krokům, jak je realizovat ať už v postní době, nebo v následujících dnech, měsících, letech… Na zadní straně kartičky je prostor pro vlastní poznámky, inspiraci, předsevzetí, nápady, myšlenky… Z námětů můžete vybírat dle svých potřeb, můžete se věnovat jen jednomu, nebo vybrat ty, které vás oslovily a cítíte, že by bylo dobré se nad nimi zamyslet.

Úvodní kartička s popisem výše uvedených čtyř záladních úkolů církve se dá k dispozici na začátku postní doby.  

Inspiraci na daný týden můžete rozjímat osobně nebo s dalšími členy rodiny, ve společenství, v modlitebních skupinkách, v rámci pobožností atd.


Přílohy:

Komentář
Úvodní kartička
Kartička 1 – Život ze síly
Kartička 2 – Život z darů
Kartička 3 – Život ze slova
Kartička 4 – Život z modlitby
Kartička 5 – Život ze svědectví
Kartička 6 – Život z lásky