Letní škola Božího slova 2022

ZÁKLADNÍ INFORMACE
Termín: 20.-23. 7. 2022
Místo konání: Arcibiskupský kněžský seminář v Olomouci
Téma: Buď, kým jsi: Boží lid.

Pojďme objevit sebe jako součást Božího lidu (církve, farnosti), který nese zodpovědnost za vlastní
růst a proměnu světa.

Přednášet budou P. Josef Mikulášek a P. Jan Liška.

Minimální věk účastníka 19 let.


Přihláška (ONLINE)

Je možné se přihlásit pouze na celou akci.
Přihlašování je možné do 30. 6. 2022


Ceny:

1 lůžkový s příslušenstvím na pokoji 3600,- Kč
2 lůžkový s příslušenstvím na pokoji 3100,- Kč
1 lůžkový se společným příslušenstvím na chodbě 3300,- Kč
Bez ubytování 1 830,- Kč

Platba bude rozdělena do dvou splátek. Zálohou fakturu na 1030,- Kč, která Vám přijde po přihlášení,
uhradíte nejpozději do 4 týdnů po příhlášení, na zbylou částku Vám přijde faktura, kterou uhradíte do 30. 6. 2022.

STORNO poplatky: při odhlášení do 30. června včetně je storno poplatek 1 000,- Kč; po 30.
červnu je storno poplatek celá částka. Zruší-li přihlášený svou účast z důvodu akutního
onemocnění (je nutné doložit), vrací se celá částka snížená o manipulační poplatek 500,- Kč.


Dotazy

V případě dotazů nám můžete napsat mail na adresu katecheti@ado.cz


Program

Změna programu vyhrazena…

STŘEDA
9.30–10.40 – příjezd
11.00 – zahájení
11.10 – mše svatá
12.00 – oběd
14.00 – P. Jan Liška: OD HOŘÍCÍHO KEŘE K PLAMENU DUCHA SVATÉHO
15.00 – P. Josef Mikulášek: EMAUZŠTÍ UČEDNÍCI A TROJÍ LITURGIE
16.00 – skupinky
18.00 – večeře
19.00 – adorace

ČTVRTEK
7.30 – modlitba
8.00 – snídaně
9.00 – P. Josef Mikulášek: BOŽÍ LID NA CESTĚ KE SVOBODĚ
10.00 – P. Jan Liška: BOŽÍ LID VE SLUŽBÁCH BOŽÍHO KRÁLOVSTVÍ
11.00 – skupinky
12.30 – oběd
15.00 – workshopy
17.00 – mše svatá
18.00 – večeře
19.00 – adorace
19.45 – konference

PÁTEK
7.30 – modlitba
8.00 – snídaně
9.00 – P. Josef Mikulášek: SVOBODA VS. IDOLATRIE
10.00 – P. Jan Liška: …KDYBYCH NEMĚL LÁSKU, NIC NEJSEM
11.00 – skupinky
12.30 – oběd
15.00 – workshopy
17.00 – mše svatá
18.00 – večeře
19.00 – adorace
19.45 – konference

SOBOTA
7.30 – modlitba
8.00 – snídaně
9.00 – P. Jan Liška: …DECHL NA NĚ A ŘEKL JIM: „PŘIJMĚTE DUCHA SVATÉHO…“
10.00 – skupinky
11.15 – mše svatá
12.30 – oběd


Workshopy:

ČTVRTEK:

  • Lectio divina

PÁTEK:

  • P. Josef Mikulášek – Jak nečíst bibli
  • P. Jan Liška – Impulzy pro život malých společenství
  • Martina Orlovská – Duch Boží v dějinách církve
  • Jana Šaratová – Symbol jako brána k pravému poznání – od viditelného k Neviditelnému.
  • Jana Hušková – Přístupy pro práci s Biblí (využitelné i pro práci s dětmi)
  • Ondřej Morcinek – Sportovní aktivity