Arcidiecézní setkání katechetů: COVIDOVÉ VÝZVY


Materiály z akce:
Mons. Jan Graubner – přednáška
Rizika internetu (prezentace)
František Zakopal: Psychohygiena katechety (záznam přednášky)
František Zakopal: Psychohygiena katechety (prezentace)
Fake News – užitečné odkazy


Základní informace:
11.–13. 2. 2022
Velehrad (Poutní a exerciční dům Stojanov)

Přihlašování:
velehrad@stojanov.cz
572 571 420
733 741 896

Cena:
dle aktuálního ceníku poutního domu.


Program:

PÁTEK
17.00 Úvodní setkání v kapli
17.10 Mše svatá
18.00 Večeře
19.00 Večerní program

SOBOTA
7.30 Ranní modlitba
8.00 Snídaně
8.30 Mons. Jan Graubner: Uvedení do tématu
9.10 František Zakopal: Psychohygiena katechety
9.50 František Zakopal: Psychologické aspekty katechetické služby
10.30 Panelová diskuse
11.10 Mše svatá (Mons. Jan Graubner)
12.00 Oběd
15.00 Odpolední blok: Média a katecheze I
18.00 Večeře
19.00 Adorace
20.00 Večerní program

NEDĚLE
7.30 Ranní modlitba
8.00 Snídaně
8.30 Dopolední blok: Média a katecheze II
10.30 Mše svatá
12.00 Oběd