Advent pro výuku náboženství a katechezi

Advent – doba přípravy na Vánoce:

Následující materiál je určený pro žáky 8. a 9. tříd. Jedná se o náměty na adventní hodiny
ať už ve výuce náboženství, nebo v katechezi. Tyto náměty je třeba upravit, doplnit
či zkrátit podle konkrétních skupinek, které učíte. Níže uvedené texty jsou tedy určeny
především učitelům a katechetům jako východisko pro práci s žáky. Nejedná se o klasickou metodiku, ale o inspiraci, jak můžeme duchovně prožít adventní dobu.

Cíl: Prostřednictvím biblických textů nabídnout žákům nové podněty k prožívání adventní
doby. Žáci se zamýšlejí nad tím, co je pravým smyslem a cílem Vánoc.
Žáci přemýšlejí, jak v době adventu mohou prohloubit svůj vztah k Bohu.