Advent pro setkání dětí ve farnosti

Pravé světlo:

Program vychází z metodiky „Advent“, kterou zpracovalo Katechetické a pedagogické centrum v Hradci Králové. Některé části také upravit pro výuku náboženství.

Cíle:
1. Prohloubit a více proniknout do tradic a symbolů adventní doby, které děti znají a propojit tak jejich
význam se zkušenostmi vlastního život a s poselstvím Vánoc.
2. Společně objevovat, kdo je pro nás pravým světlem.
3. Setkat se při mši svaté s pravým světlem – s Ježíšem.

Pomůcky: Bible, papíry, psací potřeby, Příloha č. 1 – Výklad k biblickému textu, 4 delší pruhy žluté látky. Další pomůcky viz dále v metodice.

Program lze realizovat jak pro mladší (3.–5. třída), tak pro starší děti (6.–9. třída) nebo pro smíšené skupiny.