Advent pro rodiny, společenství, jednotlivce nebo farnosti

Adventní program pro rodiny nebo farnosti (malá duchovní obnova):

Tento program nabízí jednoduchou adventní duchovní obnovu a je tvořený tak, aby se jej mohla účastnit celá farnost či rodina: od nejmenších až po nejstarší.
Program má 4 etapy – podle 4 adventních týdnů –, kdy každá etapa vás posune dál v této obnově. Pro každý týden si vytisknete jednu kartičku, která s sebou nese jednu konkrétní výzvu do týdne a současně podává nástroj ke zpětné vazbě. Kartičky jsou zvlášť pro menší děti a zvlášť pro starší a dospělé. Kartičky si mohou farníci vzít při mši svaté.
Návrh pro společnou aktivitu ve farnosti: Na velký arch papíru namalujte 4 sloupy (nebo to mohou být svíce, dveře…) s názvy
jednotlivých kartiček:

  1. Sloup: Vděčnost
  2. Sloup: Obnova víry, modlitba
  3. Sloup: Překonání těžkostí
  4. Sloup: Bůh přichází – buď trpělivý

Připravte si malé barevné papírové stopy a každou adventní neděli může rodina nalepit stopy do příslušného sloupu jako znamení toho, že se snaží adventní dobu prožívat a společně tak směřovat ke slavení Vánoc.

Přejeme Vám požehnanou adventní obnovu!


Advent s Pannou Marií:

Úvod: Tento program mohou využít všechny věkové kategorie. Záleží na každém, co z nabízených podnětů a aktivit využije.
Adventním časem nás bude provázet Panna Maria, která jako první přijala Ježíše do svého života.
Společně budeme uvažovat nad texty první kapitoly Lukášova evangelia Lk 1,26–56. Na začátku bude
vždy uveden příslušný text a v něm pak tučně zvýrazněna ta část, kterou se budeme zabývat.
Ke stažení: Karta 1, Karta 2, Karta 3, Karta 4; obrázek s Madonou pro děti formát A4, formát A3, hvězdičky na všední dny

Návod: Každou adventní neděli si přečtěte příslušný biblický text a děti si vybarví jednu velkou hvězdu na plášti Panny Marie. Potom každý všední den nalepí do volného prostoru za obrázkem Panny Marie malé hvězdičky – tak se bude obrázek postupně rozsvěcovat.

Propojení s farností: Na nástěnku v kostele připneme obrázek Marie s dítětem. Na žlutý papír vytiskneme hvězdy. Každou adventní neděli si rodina může nalepit hvězdu do obrázku k Marii, čímž nám vznikne společný obraz farnosti – společné prožívání v konkrétních rodinách se nám tak spojí s ostatními rodinami ve farnosti. Hvězdy tak budou zářit nejen pro konkrétní rodinu, ale zároveň i pro celou farnost a tak nám připomínat, že stejně jako přibývá hvězdiček a rozzařuje se obrázek, stejně tak se může šířit světlo v našich vztazích.
Ke stažení: Obrázek Panny Marie s dítětem – formát A2 nebo A3, hvězdy do farnosti


Dítě Ježíš:

Tento adventní program je určený především rodičům (příp. prarodičům) a jejich dětem. Může ho však využít kdokoliv kdo má rád příběhy. Adventním programem vás bude provázet příběh chlapce, který se setkal s Dítětem. Toto setkání mu změnilo život. Během každého týdne si můžete s dětmi vybarvit kytičku (buď jednu za celou rodinu, nebo za každého člena) – viz na konci brožurky, nebo jako samostatná Příloha č. 1 a nalepit ji do připraveného nakresleného prázdného domu viz na konci brožurky, nebo jako samostatná Příloha č. 2. Můžete si ho také nakreslit společně na velký papír a vystřihnout. Kytičky nám budou připomínat, jak si lidé mohou předávat radost a pokoj.


Adventní cesta se symboly:

Úvod: Tato adventní aktivita je určena pro celou farnost – jak dětem, tak i dospělým, rodinám i společenstvím. Je motivována některými křesťanskými symboly, které jsou naším společným dědictvím a mohou nám pomoci k intenzivnějšímu prožívání adventu. Daný materiál nabízíme jako inspiraci pro hlubší prožívání adventní doby. Můžete ho využít v plné míře, nebo si z něj vybrat to, co vás zaujme. Texty a myšlenky přizpůsobte věku svých dětí.
Program vychází z adventního kalendáře, který zpracovala sr. Siarda Trochtová pro Katechetické listy
v r. 2005

Přílohy:
Karta 1 – 1. adventní týden – Hvězda
Karta 2 – 2. adventní týden Ryba
Karta 3 – 3. adventní týden Holubice
Karta 4 – 4. adventní týden Srdce
Obrázky symbolů

Průběžná aktivita: Na velký arch papíru namalujte velký strom. Během adventní doby (např. při společné modlitbě) na něj můžete lepit symboly daného týdne viz Příloha Obrázky symbolů. Karty s výzvami si můžete uchovat nejen pro dobu adventní, ale můžete ve výzvách pokračovat i v dalších dnech, měsících…

Myšlenka nejen pro adventní dny: Bůh chce, abychom všechno bohatství života, které jsme dostali, rozvíjeli a dali do služeb druhým. Jestliže se tě někdo zeptá, jak vypadá křesťan, bude krásné, když budeš moct pravdivě odpovědět: „Podívej se na mě!“