Advent pro dospělé

Advent s biblickými postavami:
Adventní obnova pro společenství dospělých i jednotlivce

Tato adventní obnova je určena nejen jednotlivcům, ale mohou ji také využít i společenství dospělých. Nabízí inspiraci k prožívání adventní doby prostřednictvím čtyř příběhů známých biblických postav Zachariáše, Alžběty, Simeona a prorokyně Anny, kteří nás mohou motivovat k přemýšlení nad
vlastním prožíváním života. Ke každému příběhu je uveden krátký výklad pro hlubší pochopení poselství biblického textu. Následují myšlenky a aktivity k zamyšlení a propojení s vlastním
životem. Závěr je určený modlitbě. Pokud budete tuto obnovu realizovat ve společenství, využijte ji ke vzájemnému sdílení.