Adventní aktivita 2021


Ke stažení:


Zde je k dispozici nová farní adventní aktivita. Jejím tématem je Péče o vztahy, je tak propojena s tématem kartiček k nedělním evangeliím. Lze ji ale použít i bez nich.

Aktivita nabízí podněty pro zlepšování našich vztahů (k Bohu, k druhým lidem i k sobě samému) pro každý den adventu. Tyto podněty jsou sdruženy do čtyř tematických celků. Jedno téma vychází na jeden týden a je zpracováno na kartě, kterou si farníci mohou odnést vždy z nedělní mše svaté a věnovat se mu každý den chvíli doma.

K dispozici jsou tři verze aktivity:
• Pro dospělé (zaměřené na modlitbu)
• Pro dospělé a mládež (zaměřené na „akci“ – plnění úkolů)
• Pro děti (s úkoly a malováním)

Rozdělení verzí je orientační. Každý farník si může zvolit tu, která je mu nejbližší.

Každý účastník aktivity pak může v neděli stvrdit splnění úkolů připevněním obrázku na tabuli před oltářem. Návrh na její výrobu je součástí materiálů k aktivitě. Tuto tabuli je možné případně vyrobit a využívat i bez plnění úkolů, obrázky na ni mohou být věšeny třeba jako potvrzení účasti na rorátech nebo nedělní mši svaté.