Nedělní kartičky 2021/2022

Ke kartičkám k nedělním evangeliím na školní rok 2021/2022 jsme připravili metodiku, která obsahuje návrhy pro práci se společenstvími dětí ve věku 4-9 let. Její téma zní je „Pečujeme o Boží stvoření“ a je inspirována encyklikou papeže Františka Laudato si´. Ke každé neděli je v ní připraven příběh, návrh na aktivitu a na modlitbu ve společenství, které mají dětem pomoci pochopit některou z myšlenek obsažených v evangeliu a prakticky a srozumitelně ji s jejich životem. Následuje také několik podnětů, jak s dětmi o tématu daného evangelia ve spojení s příběhem a aktivitou dále hovořit. Všemi tématy děti provádí dva ptáčci – strnad Eda a jiřička Jája, kteří se od svých ptačích rodičů dozvídají o Bohu a poznávají ho ve stvoření okolo nich.

K dispozici je také sada obrázků, kterými lze příběhy doplnit, například použít je při homilii na dětské mši svaté.

Chceme vás povzbudit k tomu, abyste tento materiál vnímali skutečně jen jako návrh, jak dané téma uchopit, a zejména aktivity s modlitbami si upravovali podle toho, jak sami potřebujete. Můžete je samozřejmě využít i kdykoli jindy než v danou neděli. Každé společenství je originální a nejlépe ví, co potřebuje, právě ten, kdo se mu věnuje, a zároveň jen těžko lze vytvořit materiál, který by vyhovoval skutečně všem společenstvím.


Metodiku a obrázky najdete ke stažení zde:

Adventní aktivita 2021


  • Karty je možné využít pro farní soutěž. Každá karta má v dolní části ústřižek. Z ústřižků se postupně skládá pět obrázků. Když je děti složí, mohou je odevzdat. Karta na poslední neděli ve školním roce dílek skládačky již neobsahuje, aby bylo v tuto neděli možné soutěž vyhodnotit. Pokud sadu pro soutěž využít nechcete, ničemu to nevadí. Děti si mohou obrázky složit jen tak.
  • Nemusíte se bát, že by se obrázky na kartách přelepily nebo jinak znehodnotily – všechny dětem zůstanou v celku.