Desatero Božích přikázání

Interaktivní program k tématu Desatero

Tento program byl zpracovaný na katechetickém centru v Hradci Králové. Jedná se o program, který vznikl na základně týdenního katechetického semináře na téma Desatero.
Nafocený obraz (viz níže) je interaktivním zobrazením materiálů od P. Davida Boumy (viz materiál
Berít – smlouva zvláštního typu”) a od P. Vojtěcha Brože  (viz materiál “Stvoření – Desatero – Žalm”.)

Krátký popis:

Svíčka – symbol Boha

Po levé straně je Bible, obrázky a texty o tom, co všechno Bůh pro nás koná – je to jednostranná aktivita ze strany Boha, která není závislá na zásluhách lidí. Na pravé straně je napsané, jak na to může člověk reagovat.
Na levém pruhu fialové látky jsou texty o Stvoření světa – texty jsou zkrácené. Uprostřed jsou texty Desatera a na pravém pruhu látky jsou texty Ž 150.

Kontext – k inspiraci (obraz se tvoří postupně):

Cíl: Uvést žáky do kontextu, v jakém můžeme Desatero vnímat a chápat.

1) Na jedné straně je Bůh, na druhé člověk. Prvním, kdo jedná, je Bůh.

     Podíváme se na to, co pro člověka udělal – vytváříme první sloupec vlevo:

  • stvořil zemi, stará se o člověka – pokládáme výkladový materiál nebo ilustrační obrázky
  • to se dozvídáme v Bibli – položíme otevřenou Bibli
  • volí si svůj národ a chrání ho, dokonce ho vyvádí z otroctví – položíme ilustrační obrázek
  • a uzavírá s ním smlouvu – položíme ilustrační obrázek
  • která začíná nádhernými slovy: “Já jsem Hospodin, tvůj Bůh; já jsem tě vyvedl…” – položíme text

2) Když vidíme, co všechno Bůh konal a koná pro lidi (tato smlouva je ze strany Boha neodvolatelná),
jak na to může člověk reagovat?
Necháme žáky, aby se sami vyjádřili – návrhy klademe do posledního sloupce vpravo:

  • člověk může tento dar od Boha přijmout
  •  vyjádřit vděčnost
  •  s přijetím darů také přichází odpovědnost
  • … a další

3) Nyní se podíváme na stvoření světa – text si společně připomeneme a postupně rozložíme na fialový pruh vlevo.

4) Řekli jsme si, že Bůh uzavřel s národem smlouvu, která začíná slovy: “Já jsem Hospodin…” Tato slova jsou součástí právě té smlouvy, kterou známe jako Desatero – z textů vytvoříme sloupec uprostřed.

5) Jak jsme si již řekli, člověk na toto všechno může reagovat chválou Boha – a velkou chválu máme v Žalmu 150 – opět rozložíme texty na fialový šátek vpravo.

Další návrhy práce s těmito texty najdete v materiálu “Stvoření – Desatero – Žalm”.

Pozn. Použili jsme biblické texty, vzhledem k obsáhlejšímu obsahu jsme text o stvoření zkrátili. Výše popsaná aktivita je jen k inspiraci – záleží na každém katechetovi či učiteli náboženství, jak ji uchopí, jak s ní bude pracovat – vzhledem k žákům. Je třeba dodržet cíl aktivity.