Materiály z akcí


Postní rekolekce pro katechety 2021

Myšlenka k rozjímání a osobní modlitbě: Boží vůle vede k proměně člověka. K čemu mě chce přivést Bůh?
Myšlenka k rozjímání a osobní modlitbě: Žiji jako Ježíšův učedník? Učím se dívat na svět a jednotlivé situace v mém životě jeho očima?

Myšlenka k rozjímání a osobní modlitbě: Dokážu vidět v Ježíšově oběti projev jeho velké lásky? Dokážu při pohledu na kříž čerpat posilu, kterou mi Ježíš nabízí?
Myšlenka k rozjímání a osobní modlitbě: Dokážu ve své modlitbě vnímat Boží pohled na svět a na svůj život? Dokážu z tohoto pohledu čerpat lásku, praktickou moudrost, odvahu a posilu pro život?


Arcidiecézní setkání katechetů 2021

Encyklika Laudato si očima enviromentalisty (Doc. RNDr. Pavel Nováček, CSc.)

Prezentace k přednášce „Encyklika Laudato si očima environmentalisty“

Formace dětí v duchu Laudato si (P. ThLic. Tomáš Koumal)
Homilie (Mons. Jan Graubner)