1. svaté přijímání

Doplňující materiál:

  1. BŮH JE NÁŠ MILUJÍCÍ OTEC
  2. JEŽÍŠ JE PŘÍTEL
  3. JEŽÍŠ JE NÁŠ ZACHRÁNCE

Příprava rodičů na první svaté přijímaní jejich dětí

Příprava na první svaté přijímání většinou patří ke stěžejním úkolům farní pastorace. Často do služby dětem, které se připravují na první svátost smíření a první svaté přijímání, vkládáme velké úsilí. O to více nás mrzí, když za pár dní po této velké slavnosti vidíme dětské lavičky zase prázdné. Vidíme, že děti, pokud nejsou podporované z rodiny, velmi těžce vytrvají na cestě víry. Proto je velmi důležité do této cesty zainteresovat celou rodinu, a především rodiče. Dobrou příležitostí k tomu je právě období přípravy na první svaté přijímání, kdy se v dítěti probouzí víra a touha po životě s Ježíšem. Je důležité toto období využít pro to, abychom se podobnou touhu pokusili vzbudit také u jeho rodičů. Ukazuje se jako pastoračně moudré zavést také pravidelné schůzky s rodiči jako součást přípravy dětí na první svaté přijímání. Ke schůzkám s rodiči nás vedou dva důležité motivy: tím prvním je, aby rodiče své dítě podporovali na jeho cestě hledání a zrání své osobní víry, a tím druhým, snad i důležitějším motivem, je vzbudit v samotných rodičích touhu po obnově a prohloubení vlastní víry. Pro tyto účely vám zde nabízíme metodiku pro setkávání s rodiči a další materiály.