Na cestě s Božím lidem

Téma: starozákonní události
Věk: 9-12 let (4.-5. třída)
Vyučovacích hodin: 30 (1 školní rok)
Formát: A4 (Učebnice a pracovní list v jednom)

Cena: 100 Kč (při osobním odběru na KC Olomouc 80 Kč)


1. hodina – Žalm 1 (hebrejsky s českými titulky)


Učebnici Na cestě s Božím lidem je určena dětem ve věku 9–12 let a je věnována Starému zákonu. Učebnici Na cestě s Ježíšem, která dětem přibližuje Nový zákon, naleznete zde.


Obsah

1. BOŽÍ SLOVO
2. PÍSEŇ O STVOŘENÍ
3. STVOŘENÍ ČLOVĚKA
4. PÁD ČLOVĚKA
5. PRAOTEC VÍRY
6. ABRAHÁM A LOT
7. ABRAHÁM A IZÁK
8. EZAU A JAKUB
9. JAKUBOVA CESTA
10. JOSEF
11. MOJŽÍŠ
12. VYVEDENÍ Z EGYPTA
13. ŽIVOT NA POUŠTI
14. SMLOUVA S BOHEM
15. PŘÍCHOD DO ZASLÍBENÉ ZEMĚ

16. DOBA SOUDCŮ: GEDEON
17. PROROK SAMUEL
18. SAUL – 1. IZRAELSKÝ KRÁL
19. DAVID
20. DAVID, PSANEC I KRÁL
21. DAVIDŮV HŘÍCH
22. ŽALMY
23. MOUDRÝ KRÁL ŠALOMOUN
24. JERUZALÉMSKÝ CHRÁM
25. MUDROSLOVNÁ LITERATURA
26. ROZDĚLENÉ KRÁLOVSTVÍ
27. ELIÁŠ – PROROK SEVERNÍHO KRÁLOVSTVÍ
28. IZAIÁŠ – PROROK JIŽNÍHO KRÁLOVSTVÍ
29. DANIEL – PROROK V BABYLONSKÉM ZAJETÍ
30. OBNOVA JERUZALÉMA


Ukázky z učebnice


Doplňující materiály k hodinám:

11. hodina: Obrázek A | Obrázek B | Obrázek C
13. hodina: Obrázek A | Obrázek B | Obrázek C | Obrázek D