Kanonické mise

Kanonická mise ke katechetické službě ve farnostech – základní informace

O kanonickou misi žádá vždy duchovní správce farnosti.

Podle Školského zákona 561/2004 Sb. § 15:
„Vyučovat náboženství může v základním pracovněprávním vztahu k právnické osobě, která vykonává činnost dané školy, pověřený zástupce církve nebo náboženské společnosti, který splňuje předpoklady pro výkon činnosti pedagogického pracovníka podle zvláštního právního předpisu. Pověření vydává statutární orgán církve nebo náboženské společnosti, v případě římskokatolické církve statutární orgán příslušného biskupství.“

Elektronické formuláře

Elektronickou žádost o kanonickou misi vyřídíte následujícím způsobem:

  • Po přihlášení osobním firemním e-mailem (ve tvaru prijmeni.jmeno@ado.cz) na Disk Google najdete týmový disk „Kanonické mise“. V tomto disku jsou dva formuláře:
    • Žádost o udělení kanonické mise – farnosti
    • Žádost o udělení kanonické mise – školy (pro církevní školy)

Žádost vyplníte otevřením příslušného formuláře, jeho vyplněním a odesláním.

Papírové formuláře

Pokud Vám elektronické žádosti nevyhovují, můžete použít papírové formuláře, jak jsme byli zvyklí z dřívějška.

Formuláře, tiskopisy:
Žádost o udělení kanonické mise – formulář
Žádost o udělení kanonické mise pro vyučování Náboženství na církevních školách – formulář
Formulář pro pastoračního asistenta pro farní katechezi