Arcidiecézní setkání katechetů 2021

Prožíváme rok, který je speciálním způsobem věnovaný encyklice Laudato si jejímu učení o integrální ekologii. V tomto roce si nemáme jenom zopakovat, co nám papež před pěti lety psal, ale máme v něm nastartovat změnu smýšlení takovým způsobem, aby vedla k stabilní ekologické konverzi. Jedním z impulzů může být letošní Arcidiecézní setkání katechetů s tématem „Křesťanská výchova ve vztahu k encyklice Laudato si“.


Prezentace k přednášce
Doplňující materiály

Ekovýzvy

Cesty víry: Pavel Nováček – rozhovor ke shlédnutí