9 prvních pátků – mladší děti

Tento metodický materiál chce zpřístupnit prvokomunikantům tajemství Ježíšovy lásky v Eucharistii prostřednictvím jejího pravidelného přijímání. První z devíti pátků je zaměřený na ochotu člověka přijímat Boží nabídku, druhý na neustálou přítomnost Ježíše ve shromážděné církvi, třetí na nezbytnost jeho oběti potvrzené každou mší svatou. Ve čtvrtém pátku je pozornost věnována obdivu vůči odpouštějící Boží lásce, v pátém modlitbě jako zdroji radosti a v šestém úctě k moci Božího slova. Sedmý pátek učí odevzdávat vše do rukou Božích, osmý vybízí k důvěře v dobrý Boží plán s každým člověkem a devátý připomíná hlavní úkol člověka – růst vděčnosti vyjádřený Boží chválou.
Nabízené texty se mohou stát vodítkem prvních samostatných kroků duchovního života dětí a inspirací pro společné prožívání slavností ve farnosti.
Technické upozornění: Níže umístěné pracovní listy jsou zamýšleny pro tisk ve formátu A5. Každý PDF soubor proto obsahuje dvě totožné stránky, takže doporučujeme při tisku zadat požadavek tisknout dvě stránky na jeden list, příp. zrovna zadat i oboustranný tisk (vzorové dialogové okno pro nastavení tisku najdete zde). Vytištěné stránky A4 pak už jen stačí rozstříhat nebo nařezat na A5. Obálka pro vkládání pracovních listů je určena pro formát A4 na šířku – při jejím tisku proto zadejte formát brožura (oboustranně).


Materiály Vám rádi zašleme na vyžádání.