9 prvních pátků – dospělí

Jako třetí sadu inspirací k devíti prvním pátkům Vám předkládáme texty pro dospělé. Jsou určené především k osobnímu tichému rozjímání, lze je využít i v malých skupinkách nebo při osobních adoracích, převážně pro katechety, kněze, vedoucí společenství apod. Předpokládají již určitou duchovní zralost a otevřenost vůči dalšímu růstu. Krátké myšlenky k meditaci jednotlivých posledních Ježíšových slov jsou doplněny úryvky z encyklik tří posledních papežů. V nich je možné najít velkou duchovní hloubku a nechat se jimi upevnit na své vlastní duchovní cestě. Není podmínkou vše do písmene přečíst, ale je dobré setrvat u té myšlenky, která osloví a vede k větší lásce. Ačkoliv jsou texty seřazené od prvního k devátému pátku, je možné si vybrat ten, který právě koresponduje s naší osobní situací, a pořadí zaměnit. Název použité encykliky je uveden vždy na konci tematické dvoustrany, čísla za jednotlivými citacemi znamenají čísla kapitol v dané encyklice a lze si je takto dohledat.


Materiály Vám rádi zašleme na vyžádání.