Církev

Po kliknutí na tlačítko by se mělo spustit stahování složky s příslušnými materiály. V případě, že používáte prohlížeč Google Chrome, nemusí se stahování spustit. V takovém případě použijte jiný prohlížeč nebo postupujte takto:
(1) Pravým tlačítkem myši klikněte na tlačítko.
(2) Klikněte na možnost „Uložit odkaz jako…“.
(3) Ve spodní části prohlížeče se zobrazí hlášení „Soubor nelze bezpečně stáhnout“. Klikněte na šipku v pravé části tohoto hlášení a zvolte možnost „Zachovat“.


Koncept „Církev“ obsahuje 15 vyučovacích hodin. Tato témata se mohou v budoucnosti i na základě vašich zpětných reakcí upravit či rozšířit. Cílem těchto hodin bude, aby žáci poznali co – kdo je církev, jaké jsou její charismata a úkoly a také se seznámili s některými okamžiky v jejích dějinách a společně se zamysleli nad tím, čím mohou být inspirací pro život dnes.

BOŽÍ LID NA CESTĚ
(Úvodní hodina do tématu Církev. Obsahuje tato podtémata: putování, putování Božího lidu v SZ, Ježíš zve k následování, církev jako Boží lid na cestě; cílem této cesty je Boží království.)

IDENTITA CÍRKVE
(Církev je společenství, do kterého patřím i já, za nějž nesu zodpovědnosti i já.)

BIBLICKÉ OBRAZY CÍRKVE
(Noemova archa Gn 6-8, vinný keř Jan 15,1-5, tělo – listy sv. apoštola Pavla)

ŽIVOT PRVNÍCH KŘESŤANSKÝCH SPOLEČENSTVÍ
(První křesťanská společenství: Sk 2,42-47; čtyři projevy života církve: koinonia, liturgia, diakonia, martyria.)

KŘESŤANSTVÍ SE ŠÍŘÍ DO „CELÉHO SVĚTA“
(Šíření křesťanství v prvních třech staletích, pronásledování křesťanů v prvních třech staletích.)

KŘESŤANSTVÍ VE 4. STOLETÍ
(Konstantinovský obrat, sv. Helena, křesťanské umění.)

RANÝ STŘEDOVĚK
(Rozpad Římské říše, příchod germánů do Evropy, role církve a biskupů v tomto období, sv. Martin.)

RANÝ STŘEDOVĚK II.
(Vznik diecézí a patriarchátů, formující se kněžská a jáhenská služba, koncily.)

CÍRKEV – VYZNÁNÍ VÍRY
(2-3 vyučovací hodiny na téma jedna, svatá, všeobecná, apoštolská církev.)

BENEDIKTINI
(3 vyučovací hodiny)

CHRISTIANIZACE VELKÉ MORAVY