Biřmování

Materiál je zpracovaný podle směrnice arcibiskupa. Jedná se o 28 zpracovaných témat, která jsou rodělena na „katecheze“ a „skupinky“. V katechezi se téma intenzivněji probere a biřmovanci na konci dostanou praktické i studijní úkoly. Ve skupince na začátku proběhne debata nad úkoly, duchovním životem biřmovanců a nastudovanými tématy. Následně se zde probere další téma formou diskusí a aktivit. Další částí přípravy má být škola modlitby. Také pro ni je připravena stručná metodická pomůcka.

1) katecheze VÍRA JAKO VZTAH
2) skupinka BOŽÍ LÁSKA
3) katecheze DŮVĚRA K BOHU
4) skupinka BOŽÍ SLOVO
5) katecheze BOŽÍ SLOVO POVOLÁVÁ
6) skupinka MODLITBA

7) katecheze BOŽÍ KRÁLOVSTVÍ PŘICHÁZÍ
8) skupinka PŘIJMOUT JEŽÍŠŮV STYL
9) katecheze JEŽÍŠOVA OBĚŤ
10) skupinka JEŽÍŠ, DOBRÝ PASTÝŘ
11) katecheze NÁSLEDOVÁNÍ JEŽÍŠE I
12) skupinka KŘESŤANÉ VE SVĚTĚ
13) katecheze NÁSLEDOVÁNÍ JEŽÍŠE II
14) skupinka CTNOSTI

15) katecheze DUCH SVATÝ
16) skupinka CÍRKEV
17) katecheze CÍRKEV V DĚJINÁCH
18) skupinka VĚDA A VÍRA
19) katecheze LITURGIE, SVÁTOSTI, KŘEST
20) skupinka BIŘMOVÁNÍ
21) katecheze EUCHARISTIE
22) skupinka SVÁTOST SMÍŘENÍ
23) katecheze MANŽELSTVÍ

24) skupinka OSOBNÍ POVOLÁNÍ
25) katecheze CÍRKEV VE SVĚTĚ
26) skupinka SPOLEČENSKÁ ZODPOVĚDNOST
27) katecheze CÍRKEV A LIDSKÁ PRÁVA
28) skupinka VÍRA SE PROJEVUJE LÁSKOU