Ekovýzva

U příležitosti roku věnovaného encyklice papeže Františka Laudato si a tématům, které tato encyklika přináší, jsme na KC vypracovali celoroční materiál, který uvádí do konverze, k níž nás papež zve. Jedná se o 12 dílný soubor impulzů, vždy 1 téma na 1 měsíc. Každé téma je zpracované ve 4 oddílech.

  • Na začátku – každého dne – je vždy MEDITACE, která vede ke ztišení, uvědomování si Boží přítomnosti tady a teď, ale také v celém světě, přemýšlení o sobě, lidech a světě před jeho milujícím pohledem, rozhovoru s ním o všech mých nadějích i obavách a načerpání sil do dalšího žití.
  • Druhým krokem jsou VZTAHY a péče o ně.
  • Následuje základní INFORMACE ohledně vybraného ekologického tématu, která je doplněna o odkazy pro ty, kteří by chtěli téma hlouběji prostudovat.
  • Na ni pak navazuje AKCE. Materiál zde nabízí konkrétní kroky pro uchopení daného tématu. Tyto kroky jsou pouze inspirací, záleží pak na každém, jak na základě nabytých informací a svým možností toto téma uchopí a začlení do svého života.

Materiál je zpracovaný  tak, aby se dal použít i pro další roky a dalo se s ním začít pracovat v kterémkoliv měsíci. Graficky je každé téma zpracováno jako plakát, karta A5, karty A6, stojánek a pozadí na plochu počítače.


Leden


Únor


Březen


Duben


Květen


Červen


Červenec


Srpen


Září


Říjen


Listopad


Prosinec