Tweetuj s Bohem

Cena:
250 Kč
 
Popis:
# Velký třesk, modlitba, Bible, sexualita, křížové výpravy, hřích, povolání...
Autor: Michel Remery
Rok vydání: 2015 (v ČR 2017)
Počet stran: 436 stran (barevné ilustrace)
Popis: V této knize lze najít 200 otevřených otázek mladých lidí o Bohu, víře a životě. P. Michel Remery na ně odpovídá stručně v tweetech (o délce 140 znaků nebo méně) a k tomu přidává obsáhlejší vysvětlení, která vycházejí z Bible a z Katechismu katolické církve. Ukazuje, že víra je logická i v 21. století!