Archiv článků

15.09.2016 13:47

24. Otče náš. Shrnutí celého evangelia (KKC, čl. 2759 - 2776)

  Modlit se znamená především naslouchat. Proto se křesťané modlí s Biblí. Modlí se slova, která Bůh nechal zaznít v srdcích evangelistů a dalších autorů píšících Boží slovo. To slovo rezonovalo v jejich životě.  Když se Ježíš o samotě modlí, vlastně nevíme, co říká....
Celý článek
15.09.2016 13:46

23. Ježíšova velekněžská modlitba II (KKC, čl. 2746 – 2751)

  Modlitba Ježíšovy hodiny Také takto se nazývá Ježíšova velekněžská modlitba při Poslední večeři. Ježíš, jediný velekněz nové smlouvy se v této modlitbě obrací ke svému Otci, když nadešla hodina jeho přechodu (jeho paschy) zpět k Otci. Nyní nastává hodina jeho oběti za každého...
Celý článek
15.09.2016 13:45

22. Ježíšova velekněžská modlitba (KKC, čl. 2746 – 2751)

  V dnešní katechezi se soustředíme na modlitbu, ve které se Ježíš obrací k Otci v hodině své smrti a oslavení. Když přišla „ta hodina“, Ježíš se modlí ke svému Otci (Jan 17,1-25). Je to jeden z klíčových okamžiků Ježíšova života. Ježíš ví, že bude ukřižován, zemře a vstane...
Celý článek
15.09.2016 13:43

21. Boj o modlitbu II. (KKC, čl. 2729 – 2745)

  Roztržitost Určitě se každý z nás při modlitbě setkal se svojí roztržitostí. Například při modlitbě Otče náš napadne dalších 10 myšlenek, které s touto modlitbou nemají vůbec nic společného. Podaří se nám někdy modlitbu Otče náš pomodlit tak, aniž bychom v myšlenkách odbočili...
Celý článek
15.09.2016 13:34

20. Boj o modlitbu I. (KKC, čl. 2725-2728)

  Jistě jsme už ve svém životě zakusili, že modlitba je bojem, a to tvrdým. Proč? Modlíme-li se pouze tehdy, když nás to těší a máme zrovna chuť se modlit, budeme se modlit málo a modlitba se nám zakrátko odcizí. Proto je třeba v osobním životě skutečně bojovat o čas modlitby, o chuť se...
Celý článek
15.09.2016 13:32

19. Vnitřní (kontemplativní) modlitba (KKC, čl. 2709-2719)

  Nejde o žádný špičkový modlitební výkon, ale o vnitřní důvěrný vztah k Bohu, který se týká všech pokřtěných a k němuž chce Ježíš vést všechny své učedníky, protože takový je i jeho vlastní vztah k Otci. Kontemplativní člověk je ten, kdo se snaží vidět ve všem Boha.  To...
Celý článek
15.09.2016 13:31

18. Rozjímání (meditace) (KKC, čl. 2705 - 2708)

  Rozjímání (meditace) je modlitební uvažování, především na základě Božího slova v Písmu svatém (ale může vycházet také z jiných duchovních textů). Rozjímání uvádí v činnost myšlení, představivost, city, touhu, aby prohloubilo naši víru, obrátilo naše srdce a posílilo naši vůli...
Celý článek
15.09.2016 13:29

17. Ústní modlitba (KKC, čl. 2700 - 2704)

  Modlitba je hovor s Bohem. To je pravda. A ke každému rozhovoru potřebujeme ústa, jazyk, myšlenku a trochu srdce. Také Bůh hovoří k člověku svým slovem. Skrze slova pronášená v duchu, anebo nahlas, nabývá naše modlitba konkrétní formy. Určitě daleko důležitější než slova,...
Celý článek
15.09.2016 13:27

16. Život modlitby (KKC, čl. 2697 -2699)

  Můžeme říci, že modlitba je „vzpomínkou na Boha“. Je to časté probouzení paměti srdce, kdy si konkrétně uvědomím, že mě má Bůh rád, a já na tuto lásku zareaguji. Modlitba musí vycházet z mého srdce, a proto mě má oživovat v každé chvíli. Samozřejmě se žádný člověk nemůže modlit...
Celý článek
15.09.2016 13:26

15. Služebníci modlitby (KKC, čl. 2685 - 2691)

  V dnešní katechezi se budeme zabývat místy modlitby. Prvním místem pro modlitbu je křesťanská rodina. Dalšími místy, kde se křesťané učí a jsou vedeni v modlitbě, jsou farní katecheze, modlitební skupiny a také duchovní doprovázení. Modlit se můžeme kdekoliv, primárním místem modlitby...
Celý článek
Záznamy: 41 - 50 ze 288
<< 3 | 4 | 5 | 6 | 7 >>