Archiv článků

15.09.2016 14:08

34. Ale zbav nás od zlého. Amen. (KKC, čl. 2850 – 2865)

  V dnešní katechezi se budeme zabývat poslední prosbou modlitby Otče náš. Ježíš nás naučil, že máme Otce prosit, aby nás zachránil od zlého. Aniž bychom si to uvědomovali, Zlý o nás neustále usiluje a není mu jedno, kdo jsem, kam kráčím a co je priorita v mém srdci a v mém...
Celý článek
15.09.2016 14:02

33. Neuveď nás v pokušení (KKC, čl. 2846-2849)

  Příběh o stvoření, který nám Bible předkládá na prvních stránkách, je nejen o pozitivní cestě vzniku světa, ale také o hříchu. Příběh o Adamovi a Evě nám připomíná, že každý občas rád trhá zakázané ovoce. Často upadáme do různých pokušení. Upadnout do pokušení znamená, že jsem si vědom...
Celý článek
15.09.2016 14:00

32. Odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům (KKC, čl. 2838 - 2845)

  V této katechezi se budeme zabývat další prosbou modlitby Otče náš a to: „Odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům“. Prosba možná někoho zaráží, někoho provokuje, jiného rozčiluje… Určitě by se nám více líbila bez dodatku: „jako i my odpouštíme našim viníkům“. Jenže aby...
Celý článek
15.09.2016 13:59

31. „Chléb náš vezdejší dej nám dnes“ (KKC, čl. 2828 - 2837)

  V této prosbě modlitby Páně je vyjádřena důvěra člověka, který uvěřil, že Ježíšova nabídka směřuje k naplněnosti života. Tato část evangelia Ježíše Krista velmi úzce souvisí s důvěrou vůči našemu nebeskému Otci: věříme, že on se o nás postará, a to nejen v duchovních...
Celý článek
15.09.2016 13:56

30. „Buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi“ (KKC, čl. 2822-2827)

  Když v modlitbě Páně vyslovujeme tuto třetí prosbu „Buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi“, prosíme Boha, aby se jeho láskyplný plán plně uskutečňoval na zemi, tak jako na nebi, a aby se naše vůle sjednocovala s vůlí jeho. Dokud lpíme na vlastních plánech, na své vůli, na...
Celý článek
15.09.2016 13:55

29. „Přijď království tvé“ (KKC, čl. 2816 - 2821)

  Tato prosba v modlitbě Páně je to nejvroucnější, co Ježíši leželo na srdci. Upřesňuje první prosbu, ve které jsme prosili, aby se na zemi posvětilo jméno našeho nebeského Otce, a nyní doplňujeme, že chceme, aby jeho království přišlo. Aby přišlo do mého srdce, do mého života. Ať přijde...
Celý článek
15.09.2016 13:52

28. Posvěť se jméno tvé (KKC, čl. 2803 - 2815)

  V této katechezi o modlitbě Otče náš se dostáváme k prosbám. Modlitba Páně obsahuje sedm proseb k Bohu Otci. První tři se více vztahují osobě Boha a zaměřují naši pozornost k jeho slávě. Lásce je vlastní myslet především na toho, koho miluje. Přivádějí nás k tomu, oč...
Celý článek
15.09.2016 13:51

27. „Jenž jsi na nebesích“ (KKC, čl. 2794 - 2796)

  Biblický výraz „nebe“ neznamená místo nebo prostor, nýbrž způsob existence. Nejde zde o to, jak je Bůh vzdálen, ale spíš o to, že je vznešený. Náš Otec, jak jsme si ho snažili přiblížit v minulých katechezích, není někde „jinde“, ale je „nade vším“. Můžeme si říct jeden kratičký příběh....
Celý článek
15.09.2016 13:50

26. Otče „náš“ (KKC, čl. 2786 - 2793)

  Oslovení Otče „náš“ se týká Boha. Zájmenem „náš“ nevyjadřujeme to, že Boha vlastníme, ale chceme tímto slovem vyjádřit úplně nový vztah k Bohu. Když vyslovujeme Otče „náš“, uznáváme všechna zaslíbení lásky, která byla kdy ohlašována proroky a naplnila se v NZ v jeho Synu...
Celý článek
15.09.2016 13:49

25. „Otče“ (KKC, čl. 2777 - 2785)

  Při minulé katechezi jsme si připomněli, že modlitbu Páně se modlíme také při každé mši sv. Dříve, než se v ní všichni spojíme, říká kněz se sepjatýma rukama: „Když jsme byli pokřtěni, nepřijali jsme ducha otroctví, abychom se znovu báli, ale přijali jsme Ducha synovství, v němž...
Celý článek
Záznamy: 31 - 40 ze 288
<< 2 | 3 | 4 | 5 | 6 >>