Příprava dětí na první svaté přijímání

Na prosbu otce Petra Bulvase, který je biskupským delegátem pro pastoraci, Vám v této rubrice nabízíme ke stažení materiály, které by Vás mohly inspirovat při přípravě dětí ke svátosti smíření a na první svaté přijímání. Nejedná se o žádný souhrnný či ucelený metodický materiál, ale spíše o jednotlivé příspěvky k dílčím tématům, které nám poskytli kněží a katecheté z farností. Za všechny materiály jim tímto děkujeme!


1. Liturgický rok

- Liturgický rok. Zpřítomnění Kristova vykupitelského poslání
- Liturgický rok
- Zamyšlení nad liturgickým rokem

 

2. Liturgické předměty, barvy a oděvy, postoje a gesta

- Liturgická roucha
- Liturgické náčiní
- Liturgické oděvy a barvy
- Liturgické postoje a gesta
- Liturgické předměty
- Opakování (liturgické prostory, předměty a oděvy)
- Liturgické barvy – test

 

3. Liturgický prostor

- Kostel - významná budova (metodika)
- Kostel - významná budova (prezentace)
- Liturgické prostory
- Putování domem Božím - ml. školní věk
- Putování domem Božím

 

4. Mše svatá

- Dva příběhy
- Mše sv. – struktura
- Řád mše svaté

 

5. Svátost smíření

- Patero církevních přikázání
- Seznam sedmi hlavních hříchů
- Svátost smíření
- Zpytování svědomí pro dospělé

 

6. Modlitba s dětmi

- Děti a modlitba, děti a Eucharistie