Eucharistická hodina

U příležitosti Diecézního eucharistického kongresu, který se konal v Olomouci v květnu 2015, založil otec arcibiskup nové arcidiecézní společenství adorátorů s názvem „Eucharistická hodina“. Do tohoto společenství jsou zváni všichni věřící – dospělí, mládež i děti. Každý, kdo se stane členem, nejméně jedenkrát za měsíc (i častěji) stráví půl hodiny u svatostánku s Pánem Ježíšem, snaží se chodit na mši svatou častěji, než je to povinné, a snaží se také alespoň o půlhodinu jakékoliv služby ve farnosti jednou týdně (od toho je také odvozen název společenství Eucharistická hodina – půl hodiny adorace a půl hodiny služby).

Členové společenství považují za své hlavní svátky slavnost Božího Těla, adorační den farnosti a bdění v Getsemanské zahradě a u Božího hrobu během velikonočního třídenní (je vhodné, aby se při těchto příležitostech členové podělili o službu před Eucharistií). Do společenství jsou zváni také všichni nemocní, kteří se snaží adorovat z lůžka, na dálku.

Členství je spojeno se získáváním plnomocných odpustků za každou půlhodinovou adoraci před svatostánkem (při splnění obvyklých podmínek); za všechny členy je také každý měsíc sloužena mše svatá. Každý nový člen obdrží členskou knížku (obsahující mj. texty adoračních pobožností) s prosbou o dobrovolný příspěvek sto korun na její vydávání.

V případě, že byste chtěli do tohoto společenství vstoupit, přihlaste se prosím u kněží ve vašich farnostech.

Faráři ať nové členy hlásí u P. Petra Bulvase (telefon: 587 405 291; e-mail: bulvas@arcibol.cz)

 

V této rubrice Vám kromě plného znění zakládacího dekretu nabízíme ke stažení nejrůznější podklady a materiály pro tato společenství ve farnostech i pro adorace jednotlivců.

_____________________________________________________________________

 

1. Zakládací dekret společenství Eucharistická hodina

v plném znění - zde

 

2. Adorace

Pro dospělé: připravené v rámci prožívání Národního eucharistického kongresu 2015. Ke stažení ZDE

Adorace dětí: materiály ke stažení a pro inspiraci zde

 

3. Materiály ke stažení, náměty, inspirace a odkazy
pro členy Eucharistické hodiny ve farnostech


Papež František říká o adoraci: zde
 

NABÍDKA NAKLADATELSTVÍ PAULÍNKY - www.paulinky.cz

NABÍDKA KARMELITÁNSKÉHO NAKLADATELSTVÍ - www.ikarmel.cz

(viz níže)

 

Philippe Madre

ADORACE A ÚTĚCHA

Jedná se o drobnou publikaci, která se snaží stravitelným způsobem uvést věřící do adorace. Po krátkém teoretickém úvodu nabízí autor 8 typů prožívání adorace, vždy s konkrétní zpracovanou adorací, která se takto může stát vodítkem pro další adorace.

Cena: 99 Kč

Obsah zde

Ukázka zde

 

 

Gaston Courtois

DŮVĚRNĚ S JEŽÍŠEM

Jednotlivé kapitoly této knihy poskytují výbornou látku k rozjímání. Texty jsou psány v první osobě, promlouvají k nám jménem Ježíšovým, a tímto čtenáře snadněji uvádějí do rozjímání či rozhovoru s Ježíšem.

Témata jednotlivých kapitol:

Pojď ke mně - Hledej mně - Přišel jsem na zem vrhnout oheň - Měj důvěru - Buď pokorný - Čiň pokání

Cena: 149 Kč

Ukázka zde

 

Gaston Courtois

KDYŽ PÁN PROMLOUVÁ K SRDCI

Kniha je volným pokračováním titulu „Důvěrně s Ježíšem“. Jedná se o soubor zápisků autora při jeho osobní modlitbě, které se však mohou stát výborným vodítkem také pro naši adoraci.

Cena: 149 Kč

Ukázka zde

 

 

 

Salvatore Tumino

JEŽÍŠ UZDRAVUJE TVÉ SRDCE

Autor v jednotlivých kapitolách knihy se zaměřuje na různé problémy lidského života. S tímto problémem nás přivádí k Ježíši, který uzdravuje. Kde jinde se můžeme tak intenzívně setkat s Ježíšem než v eucharistii? Prosto spojení adorace, kdy se klaníme Ježíši v eucharistii, s textem této knihy, která nás provází jednotlivými oblastmi života, se jeví jako ideální. Takto v klidu můžeme s Ježíšem probrat, co nám doposud dělalo problémy a pozvat jej do těchto oblastí.

Cena: 130 Kč

Obsah zde

Ukázka zde

 

ADORACE S BOŽÍM SLOVEM

HODINA ADORACE S JEŽÍŠEM

Malý letáček, který vám může být průvodcem při půlhodinové - hodinové adoraci s rozjímáním Božího slova.

Cena: 8 Kč

 

 

 

 

 

 

LECTIO DIVINA

Také toto leporelo, které provází modlitbou lectio divina, můžete využít k setkání a dialogu s Ježíšem v adoraci.

Cena: 8 Kč