BOŽÍ SLOVO

35 VYUČOVACÍCH HODIN

JEDNOTLIVÁ TÉMATA SE BUDOU V PRŮBĚHU ŠKOLNÍHO ROKU DOPLŇOVAT

(6. a 7. třída)

 

Témata z cyklu Desatero jsou zpracovaná na základě spolupráce s P. Janem Czudkem, Th.D., vyučujícím na CMTF.

 

 

Název                            

Cíl                                                        

Témata                                                                                                                                      

Hodinová dotace

Bible

Bible jako Boží slovo

Poselství a základní rozdělení

-    Metodika: PDF, DOC

-    Pracovní list: PDF, DOC

Bible je Boží slovo; Tradice

-    Metodika: PDF, DOC

-    Pracovní list 1: PDF,  DOC 

-    Pracovní list 2: PDF, DOC

-    Prezentace: PPT

 

Celkem:

1

 

 

1

 

 

 

 

 

2

Mojžíš

Boží slovo promlouvá do našeho života

Mojžíš - Vyvolení

-    Metodika: PDF, DOC

-    Pracovní list: PDF, DOC

-    Charakterová přímka: PDF, DOC

Mojžíš - Setkání s Božím slovem (hořící keř)

-    Metodika: PDF, DOC

-    Pracovní list 1: PDF, DOC

-    Pracovní list 2: PDF, DOC

-    Pracovní list 3: PDF, DOC

Mojžíš - Setkání s Boží mocí (zázraky)

-    Metodika: PDF, DOC

-    Pracovní list 1: PDF, DOC

-    Prázdná tabulka: PDF, DOC

-    Vyplněná tabulka pro rozstříhání: PDF, DOC

 

Celkem:

1

 

 

 

1

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

3

Desatero

Na cestě ke svobodě; Smlouva; Bůh jako partner

Mojžíš - setkání s Boží věrností - smlouva - zaslíbená země

-    Metodika: PDF, DOC

-    Pracovní list: PDF, DOC

Desatero - největší přikázání Starého a Nového zákona

-    Metodika: PDF, DOC

-    Pracovní list: PDF, DOC

-    Příloha č. 1: PDF, DOC

-    Příloha č. 2: PDF, DOC

Mojžíš - desatero

-    Metodika: PDF, DOC

-    Pracovní list: PDF, DOC

-    Příloha č. 1: PDF, DOC

-    Příloha č. 2: PDF, DOC

 

Celkem:

1

 

 

 

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

4

Proroci

Předpověď Mesiáše

Kdo je prorok

-    Metodika: PDF, DOC

-    Pracovní list č. 1: PDF, DOC

-    Pracovní list č. 2: PDF, DOC

-    Příloha: PDF, DOC

Prorocká služba v konkrétním jednání

-    Metodika: PDF, DOC

-    Pracovní list: PDF, DOC

-    Příloha č. 1: PDFDOC

-    Příloha č. 2: PDFDOC

 

Celkem:

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

Maria

Slovo se stalo Tělem

Naplnění proroctví (Zvěstování + narození, Simeon a Anna)

-    Metodika: PDF, DOC

-    Pracovní list 1: PDF, DOC

-    Pracovní list 2: PDF, DOC

-    Příloha 1: JPG

Nalezení v chrámě

-    Metodika: PDF, DOC

-    Pracovní list: PDF, DOC

-    Příloha 1: PPT

 

Celkem:

2

 

 

 

 

1

 

 

 

 

3

Ježíš Učitel

Kázání na hoře

Povolání učedníků Mt 4

-    Metodika: PDF, DOC

-    Pracovní list: PDF, DOC

Blahoslavenství

-    Metodika: PDF, DOC

-    Pracovní list: PDF, DOC

Modlitba Páně Mt 6,1-16

-    Metodika: PDF, DOC

-    Pracovní list: PDF, DOC

Rozličná napomenutí Mt 6,19-7,14

-    Metodika: PDF, DOC

-    Pracovní list: PDF, DOC

Podobenství o dvou stavitelích Mt 7,24-29

-    Metodika: PDF, DOC

-    Pracovní list: PDF, DOC

 

Celkem:

1

 

 

1

 

 

1

 

 

2

 

 

1

 

 

 

6

Ježíš, větší než proroci

Paralela s životem a znameními proroků (Eliáš, Mojžíš, ...)

(připravujeme)

 

Celkem:

6

 

6

Ježíš jako Spasitel

Velikonoce

Poslední večeře - stará a nová smlouva

-    Metodika: PDF, DOC

-    Pracovní list: PDF, DOC

Zmrtvýchvstání - Eumaužští učedníci

-    Metodika: PDF, DOC

-    Pracovní list: PDF, DOC

 

Celkem:

1

 

 

1

 

 

 

2

Počátky církve

Letnice

 

 

 

 

Petr

 

 

 

 

Štěpán

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pavel a jeho misie, Duch svatý je vedl

 

 

 

 

 

 

Seslání Ducha svatého

-    Metodika: PDF, DOC

-    Pracovní list: PDF, DOC

 

Uzdravení chromého

-    Metodika: PDF, DOC

-    Pracovní list: PDF, DOC

 

Štěpán a jeho mučednická smrt

-    Metodika: PDF, DOC

-    Pracovní list: PDF, DOC

 

Obrácení Šavela

-    Metodika: PDF, DOC

-    Pracovní list: PDF, DOC

Pavlova cesta 1

-    Metodika: PDF, DOC

-    Pracovní list: PDF, DOC

Pavlova cesta 2

-    Metodika: PDF, DOC

-    Pracovní list: PDF, DOC

Pavlova cesta 3

-    Metodika: PDF, DOC

-    Pracovní list: PDF, DOC

 

Celkem:

1

 

 

 

1

 

 

 

1

 

 

 

1

 

 

1

 

 

1

 

 

1

 

 

 

7